CENY

CENNIK

Ceny naszych usług ustalamy z klientem w oparciu o analizę potrzeb oraz mechanizmy i standardy współpracy. Poniższy cennik ma postać oferty szkieletowej i stanowi jedynie propozycję umowną. Jesteśmy otwarci na negocjację warunków współpracy z naszymi klientami. Ceny usług obsługi księgowej uzależnione są od wielu czynników i określonych umową wzajemnych zobowiązań i zakresu współpracy.Poniżej przedstawiamy wariant ogólny i niedoprecyzowany. Zachęcamy Państwa do podjęcia rozmów szczegółowych i negocjowania cen w ramach współpracy. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z VAT:

  • od 150 zł brutto.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów:

Indywidualne praktyki lekarskie do 20 dokumentów – 100 zł brutto.

Pozostałe branże:

Ilość dokumentów Podatnik niebędącym płatnikiem VAT Podatnik będący płatnikiem VAT
 Do 20  123 zł brutto  185 zł brutto
 D0 50  250 zł brutto  369 zł brutto
 Do 150  350 zł brutto  492 zł brutto
 powyżej 100  oferta indywidualna  oferta indywidualna

Księgi handlowe

Ilość dokumentów Podatnik będący płatnikiem VAT
Do 20 615 zł brutto
Do 50 1230 zł brutto
Do 100 1900 zł brutto
Powyżej 100 oferta przygotowywana indywidualnie

Kadry i Płace

Zatrudnienie
Do 5 osób 185 zł brutto
Do 10 osób 369 zł brutto
Do 15 osób 492 zł brutto
Powyżej 15 osób Oferta przygotowywana indywidualnie