OFERTA

Podstawowy zakres naszych usług księgowych i obsługi podmiotów obejmuje:

 •  prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 •  prowadzenie podatkowej księgi przychodu i rozchodu,
 •  prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 •  prowadzeniem ewidencji VAT oraz JPK (Jenolite Pliki Kontrolne),
 •  sprawy urzędowe, rejestracja, aktualizacja, zaświadczenia itp.
 •  prowadzenie rejestrów środków trwałych,
 • prowadzenie kadr, płac oraz obsługi ZUS,
 • BHP
 • prowadzenie rejestrów i planu medycyny pracy
 • wnioski VZM,
 • reprezentowanie klienta przed US, ZUS, PFRON, OHP
 • zwrot podatku z zagranicy
 • prowadzenie rozliczeń z US, ZUS, PFRON, OHP
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (PIT, CIT)
 • sporządzanie wniosków VZM – zwrot VAT od niektórych materiałów budowlanych

Ponadto oferujemy:

 • pomoc w zakładaniu nowych firm (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, komandytowe, spółki z o.o.),
 • sporządzanie dogłębnych analiz ekonomicznych, prognoz i biznes planów,
 • nadzór zewnętrzny nad rachunkowością, kadrami i płacami podmiotów gospodarczych (posiadających własny pion księgowy)
 • optymalizację wysokości podatków dla konkretnych podmiotów w ujęciu branżowym,
 • prowadzimy konsultacje i działalność szkoleniową nt  rachunkowości polityki płacowo kadrowej i podatków.
 • prowadzenie przekształceń podmiotów pod kątem merytorycznym, księgowym łącznie ze stosownymi czynnościami wymaganymi przez urzędy. (zmiana formy prawnej).

W ramach rachunkowości:

 • tworzymy plany kont oraz politykę rachunkowości – oraz narzędzia do optymalizacji działań księgowych,
 • dostosowujemy systemy rachunkowosci firmy dla pełniejszego obrazowania mechanizmów rachunkowych           i efektywności zarządczej.
 • na bieżąco ewidencjonujemy zdarzenia gospodarcze i utrzymujemy właściwą postaciowo politykę rachunkową,
 • sporządzamy sprawozdania finansowe (bilans, rachunek przepływów pieniężnych, zmiany kapitałowe i inne informacje w zakresie stanu rachunkowości)
 • przygotowujemy na życzenie klienta – sprawozdawczość wewnętrzną, szkolenia z w/w zakresu, opracowujemy informacje rachunkowe wg. potrzeb.

 

Służymy pomocą w zakresie prowadzenia polityki majątkowej oraz jej ewidencjonowania  – przygotowujemy tabele amortyzacyjne – rozliczamy środki trwałe.

.